ikonka domů

Co je živý kompost

Výhody živého kompostu v porovnání s obyčejným kompostem !!!

 • ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.
 • Je v něm 2x více živin,  je možné ho dát menší množství a tím je velká úspora nejen materiálu ale i při dopravě.
 • Je vyroben zcela ekologicky z kvalitních surovin bez jakýchkoliv přidávaných chemikálií.
 • Všechny komposty jsou hygienizovány. Vzhledem k vysoké teplotě dochází k zániku hnilobných patogenních bakterií a ničí se klíčivost semen.
 • Vstupní suroviny jsou přísně kontrolovány.
 • Kvalita výstupních kompostů a substrátů je kontrolována – kontrola vizuálně i pravidelnými chemickými rozbory.
 • Výsledný produkt je vytříděný na 0-20 mm nebo 0-10 mm.
 • Usnadňuje
  zpracování půdy
 • zvyšuje vodní jímavost  a retenční kapacitu
 • zkypřuje utužené  a těžké půdy
 • regeneruje půdu,  podporuje život v půdě
 • redukuje choroby  rostlin a škůdce
 • omezuje kyselost půd  a stabilizuje hodnotu pH
 • snižuje vodní erozi,  redukuje spotřebu vody
 • zabraňuje vysychání
 • dlouhodobě zásobuje  rostliny důležitými živinami

Co je kompost a proč ho používat? 

Kompostování je proces, kdy se organické zbytky rostlin či živočichů za pomoci původních organismů přirozeně rozkládají na kyprou směs. My se snažíme docílit nejlepších podmínek pro rozklad, proces tak urychlit a získat ty nejkvalitnější humusové látky s vysokým obsahem živin.

 

Proč je dobré / důležité kompost používat?

Živý kompost má vysokou výměnnou kapacitu, díky které jsou všechny živiny postupně dodávány rostlinám a nevyplachují se do povrchových a spodních vod.

Vysvětlení pojmů

KOMPOST

Kompost je čistě přírodní prostředek, který odedávna pomáhá zlepšovat kvalitu půdy. Jde o přírodní koncentrované hnojivo. Obsahuje stabilizované organické látky a rostlinné živiny. Živý kompost získáváme řízeným rozkladem rostlinných, ale i živočišných zbytků. Díky pečlivé kontrole vstupních materiálů a procesu rozkladu, zajistíme potřebnou kvalitu.

SUBSTRÁT

Substrát je směs zeminy a kompostů. Je určená k pěstování plodin. Na rozdíl od kompostu je substrát svým složením vhodný přímo k zasazení rostliny.

ZEMINA

Zemina je geologický pojem pro půdu; jejím jedním druhem je hlína. Prakticky to, co vykopete na zahradě nebo v lese. Na rozdíl od substrátu není člověkem obohacená o kompost (živiny).

HNŮJ

Hnůj vzniká fermentací (kvašením) výkalů hospodářských zvířat spolu s podestýlkou (slámou, pilinami…). Je používán nejenom jako cenné hnojivo. Kvalitně kompostovaného hnoje docílíme při omezení přístupu vzduchu.

Jak se vyrábí živý kompost?

Technologie kompostování je založena na nucené aeraci a vychází z dlouholetých zkušeností s kompostováním rakouské firmy Compost System. Celý proces výroby kompostu od navážení surovin až po expedici hotového produktu je důsledně sledován a řízen pomocí speciálního softwaru, který zajišťuje soulad s normami a předpisy pro přeměnu BRO (Biologicky rozložitelného dopadu) v kompost.

 • Na začátku procesu jsou suroviny hygienizovány ve dvou uzavřených fermentorech (COMPOBOXech), kde dochází při teplotě až 70 stupňů celsia k zániku hnilobných patogenních bakterií a ničí se klíčivost semen.
 • Po hygienizaci je z fermentoru kompost převezen na venkovní zakládky, kde se cca v týdenním intervalu překopává speciálním mobilním traktorovým překopávačem Trac Trun IV. Při překopání dochází k dokonalému promíchání surovin a k nadlehčení celé zakládky, což napomáhá lepšímu průchodu vzduchu zakládkou a tím i ke zvýšení aktivity mikroorganizmů.
 • Během počáteční fáze výroby je z fermentorů a prvních zakládek odsáván vzduch, který je vypouštěn do ovzduší přes biofiltr, který výrazně omezuje pachové emise. Řídící počítač neustále pomocí speciálních sond sleduje vývoj teploty v zakládce a reguluje množství odsávaného nebo dodávaného vzduchu.
 • Při poklesu teploty pod 40 stupňů celsia dá pokyn k další operaci a při dlouhodobém snížení teploty pod 20 stupňů je proces ukončen a kompost je připraven k uložení na dozrávací plochu.

Kromě překopávače, který je nesen mohutným traktorem CASE s výkonem 190 kW je součástí strojního vybavení i nakladač Volvo L60, který zajišťuje manipulací s materiálem, nosič kontejnerů IVECO a štěpkovač pro výrobu a dovoz organické hmoty do kompostu.

TKromě zpevněných ploch sloužících pro přípravu surovin a kompostování, je součástí stavební části i velká betonová jímka, do které jsou všechny plochy odvodněny. Z této jímky je průsaková voda využívána pro zkrápění kompostu. Zázemí obsluhy kompostárny/pískovny tvoří administrativní budova se silniční váhou, kde jsou přesně evidovány veškeré suroviny, které slouží k výrobě kompostu.