ikonka domů

Stavební firmy

hromadka

Substrát Rekulta KOB-3

Substrát je vhodný k úpravě deficitních půdních vlastností, zejména chemických, fyzikálních a protierozních. Používá se jako náhražka kvalitní ornice, zejména při rekultivaci antropogenních půd (zemědělských, lesnických, důlních výsypek, skládek odpadů apod.). Způsob aplikace a dávku obvykle určuje rekultivační projekt. Pro stabilizaci svahů proti účinkům vodní eroze, k omezení evapotranspirace rekultivovaných pozemků a při mulčování je výhodné používat pěstební substrát s vyšším podílem částic větších než 40 mm (kůra nebo štěpka). Je obohacen všemi základními živinami i stopovými prvky. Substrát se obvykle používá pro konečný překryv rekultivovaného území ve vrstvě o mocnosti 0,25 - 0,5 m. Je určen k biologické rekultivaci zemědělských, lesních a ostatních půd narušených lidskou činností, včetně uzavřených skládek odpadů, okolí liniových staveb komunikací a k úpravě deficitních půdních vlastností. Zakládání zeleně se doporučuje provádět až po uplynutí 90 dnů od provedení rekultivace.

  • rekultivační a zahradní substráty
  • substituce kvalitní ornice
  • dobrá zpracovatelnost díky jeho jemnosti
  • možnost koupě volně loženého

Ještědská stavební společnost

Součástí naší práce jsou i závěrečné terenní úpravy a zakládání zahrad. Už vím, kde sehnat kvalitní materiály od rekultivačních substrátů, zahradních substrátů po kačírek, písek, dřevní štěpku. Při použití kvalitních substrátů od Živého kompostu mám vždy jistotu, že bude investor spokojený. Za produkty od Živého kompostu strčím klidně ruku do ohně.