ikonka domů

Zemědělci

kom_kob2

Kompost Standard KOB-2

Je kvalitní organické hnojivo určené především pro zemědělské účely. Je vyroben aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu, obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusíkaté látky) a mikroorganismy k oživení její biologické činnosti. Používá se ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a zelených ploch. Není vhodný ke hnojení kyselomilných rostlin. Při hnojení zemědělských plodin se používá dávka 30 až 50 tun na hektar jednou za tři roky. Při hnojení ovoce a zeleniny se aplikuje dávka 3-5 kg/m2 jednou za tři roky, při hnojení květin dávka 1-2 kg/m2. Aplikace se provádí pomocí rozmetadel nebo na menších plochách ručním rozhozem. Kompost je nutno zapravit do půdy do 48 hod. od aplikace, nejlépe bezprostředně po aplikaci.“

  • zvyšuje vodní jímavost a retenční kapacitu
  • zkypřuje utužené a těžké půdy
  • omezuje kyselost půd a stabilizuje hodnotu pH
  • možnost výroby kompostu přímo na míru

František, zemědělec

V plánování jsem mistr, moc dobře vím co potřebuje moje pole a tak můžu doporučit volně ložený Živý Kompost Standard KOB-2. Na poli se aplikace kompostu projevila hned po prvním roce, což bylo vidět i na výnosech.