ikonka domů

Produkty

Při větším odběru cena k projednání vice

Komposty

Kompost Ultra KOB-1

Kompost Ultra KOB-1, je vysoce kvalitní organické hnojivo určené především pro zemědělské účely. Je vyroben aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu s vysokým obsahem rozložitelných organických látek a rostlinných živin. Vyznačuje se zvýšeným obsahem živin a organických látek. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusík), mikroelementy a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity.

Rozsah a způsob použití:

Používá se ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a zelených ploch. Není vhodný ke hnojení kyselomilných rostlin. Při hnojení zemědělských plodin se používá dávka 30 až 50 tun na hektar jednou za tři roky. Při hnojení ovoce a zeleniny se aplikuje dávka 3-5 kg/m2 jednou za tři roky, při hnojení květin dávka 1-2 kg/m2.

Aplikace se provádí pomocí rozmetadel nebo na menších plochách ručním rozhozem. Kompost je nutno zapravit do půdy do 48 hod. od aplikace, nejlépe bezprostředně po aplikaci.

Doba použitelnosti:

24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek

Ceník:

 
Volně ložený - Údlice

Volně ložený - Údlice

Smluvní odběrná místa

1,15 Kč/kg
0,95 Kč/kg bez DPH

0,86 Kč/l
0,71 Kč/l bez DPH

cena na dotaz

 

Kompost Standard KOB-2

Kompost Standard KOB-2 je kvalitní organické hnojivo určené především pro zemědělské účely. Je vyroben aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu, obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusíkaté látky) a mikroorganismy k oživení její biologické činnosti.  

Rozsah a způsob použití:

Používá se ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a zelených ploch. Není vhodný ke hnojení kyselomilných rostlin. Při hnojení zemědělských plodin se používá dávka 30 až 50 tun na hektar jednou za tři roky. Při hnojení ovoce a zeleniny se aplikuje dávka 3-5 kg/m2 jednou za tři roky, při hnojení květin dávka 1-2 kg/m2.

Aplikace se provádí pomocí rozmetadel nebo na menších plochách ručním rozhozem. Kompost je nutno zapravit do půdy do 48 hod. od aplikace, nejlépe bezprostředně po aplikaci.

Ceník:

 
Volně ložený - Údlice Volně ložený - Údlice Smluvní odběrná místa
0,79 Kč/kg
0,65 Kč/kg bez DPH
0,59 Kč/l
0,49 Kč/l bez DPH
cena na dotaz

 

Substráty

Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná směs kvalitních kompostů, rašeliny a zúrodnitelných substrátů. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusíkaté látky) a mikroorganismy k oživení její biologické činnosti.  

Rozsah a způsob použití:

Používá se ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a zelených ploch. Substrát je možné použít pro přesazování květin do truhlíků, pro mobilní zeleň v kontejnerech a na výsadbu zelenin, okrasných i ovocných stromů a keřů. Pro úpravy deficitních půdních vlastností, zejména chemických, fyzikálních a protierozních. Používá se jako náhražka kvalitní ornice, zejména při rekultivaci antropogenních půd (zemědělských, lesnických, důlních výsypek, skládek odpadů apod.). Je obohacen všemi základními živinami i stopovými prvky. Není vhodný pro kyselomilené rostliny.

Ceník:

15l pytel Volně ložený- Údlice Volně ložený - Údlice Smluvní odběrná místa

80,- Kč/ks
AKČNÍ ZAVÁDĚCÍ CENA

0,79 Kč/kg
0,65 Kč/ kg bez DPH
0,79 Kč/l
0,65 Kč/l bez DPH
cena na dotaz

 

Substrát Rekulta KOB-3

Substrát Rekulta KOB-3 je homogenizovaná směs kvalitních kompostů a zúrodnitelných substrátů (sprašových a bentonitových zemin, písku, jílu, sedimentů, odleželé kůry nebo štěpky, papírenských kalů apod.).  Je určen jako pokryvná zemina při rekultivacích, tvorbě a dorovnávek trávníkových ploch.   

Rozsah a způsob použití:

Substrát je vhodný k úpravě deficitních půdních vlastností, zejména chemických, fyzikálních a protierozních. Používá se jako náhražka kvalitní ornice, zejména při rekultivaci antropogenních půd (zemědělských, lesnických, důlních výsypek, skládek odpadů apod.). Způsob aplikace a dávku obvykle určuje rekultivační projekt. Pro stabilizaci svahů proti účinkům vodní eroze, k omezení evapotranspirace rekultivovaných pozemků a při mulčování je výhodné používat pěstební substrát s vyšším podílem částic větších než 40 mm (kůra nebo štěpka).  Je obohacen všemi základními živinami i stopovými prvky.

Ceník:

 
Volně ložený - Údlice Volně ložený - Údlice Smluvní odběrná místa
0,24 Kč/kg
0,20 Kč/kg bez DPH
 Kč/l
 Kč/l bez DPH
cena na dotaz

 

Bylinková zahrádka

Živý kompost se připojil k celosvětovému trendu prosazujícímu zdravý životná styl a připravil pro zákazníky unikátní novinku. Minizahrádku dvou bylinek v designovém květináči, které lze zavěsit a vypěstovat kdekoliv.

Doma, v kanceláři i ve skleníku

Díky substrátu z živého kompostu budou vaše bylinky zaručeně čerstvé a plné vitamínů!

Souprava obsahuje semena, půdní substrát v bio kvalitě, závěsný květináč z odolného platu, nůžky na bylinky a návod k použití.

 

IMG_7897

set

zelenysveztezelenyhnedyfialovycervenycernybily