ikonka domů

Recyklujeme

recyklace_circle

 

Vhazujte ze zahrady

 • posekanou trávu
 • seno
 • slámu
 • listí
 • květiny, zeleninu (kořeny i listy)
 • kousky větví, stromů i keřů
  (nastříhané a jinak zpracované do 30 cm)

Z domácnosti

 • zbytky ovoce a zeleniny
 • slupky z brambor a citrusových plodů
 • vyluhované čajové sáčky
 • kávové sedliny
 • zbytky pečiva

Nevhazujte

 • zbytky jídel a vaječné skořápky
 • maso a kosti
 • oleje a tuky
 • uhynulou  zvěř
 • dlouhé větve
 • popel z briket a uhlí
 • jiný odpad jako plast, sklo, textil, nebezpečný opad apod.
 • zvířecí exkrementy
 • kamení, smetky z chodníku a silnic

 

Apelujeme na občany, aby do kontejnerů na BRO vhazovali pouze bioodpad !!!

NOVĚ: Od 1.9.2014 je možné navážet ZDARMA BIOODPAD do kompostárny KOBRA Údlice.

Každý den od 6  do 20 hodin.

V neprovozních hodinách bude pro tyto účely vyčleněn kontejner umístěný před provozní budovou.

Seznam obcí, se kterými spolupracujeme na svozu biodpadu

 

 • Bílence
 • Blatno
 • Hora Svatého Šebestiána
 • Hrušovany
 • Kálek
 • Louka u Litvínova
 • Malé Březno
 • Opočno
 • Otvice
 • Přečaply
 • Račetice
 • Spořice
 • Strupčice
 • Údlice
 • Velemyšleves
 • Všehrdy
 • Vysoká Pec