ikonka domů

Zahrádkář

kom_kob1

Kompost Ultra KOB-1

Je vysoce kvalitní organické hnojivo určené především pro zahrádkáře. Je vyroben aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu s vysokým obsahem rozložitelných organických látek a rostlinných živin. Vyznačuje se zvýšeným obsahem živin a organických látek. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusík), mikroelementy a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity. Používá se při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a zelených ploch. Není vhodný ke hnojení kyselomilných rostlin. Při hnojení ovoce a zeleniny se aplikuje dávka 3-5 kg/m2 jednou za tři roky, při hnojení květin dávka 1-2 kg/m2.

  • vysoce kvalitní organické hnojivo
  • obsahuje organické látky a rostlinné živiny
  • certifikovaná výroba
  • v pytlích nebo volně ložený

Marcela, zahrádkářka

Mám svoji zahrádku, kde pěstuju zeleninu a bylinky. Zdálo se to jako zázrak když to všechno začalo růst, mám z toho radost a to díky Kompostu Ultra KOB-1, který mi pomohl správně podpořit moje rostlinky díky živinám a speciálnímu složení, které tento kompost obsahuje...